Nosilci projekta

Zavod za šport Škofja Loka
vodilni partner

Skrbi za celovit razvoj športa v občini Spremlja in analizira naloge v športu v občini ter izvajanje letnega programa Daje predloge za izboljšanje športa Daje strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem Sodeluje pri izvajanju programov športne vzgoje otrok in mladine Načrtuje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev za delo v športu Upravlja s športnimi objekti

OŠ Jela Janežiča
partner

Ekošola je mednarodni program, v katerega je vključeno 64 držav. Na začetku vključitve v program je šola morala izvesti določene aktivnosti za pridobitev zelene zastave, s tem pa je postala aktivna članica programa ekošola. Znotraj programa se šola vključuje v različne mednarodne in nacionalne projekte in dejavnosti, izvedba določenega števila projektov in dejavnosti je obvezna, dodatno pa se lahko izvaja še različne dejavnosti, ki sovpadajo z učnim načrtom šole in eko vsebinami. Na naši šoli je postal program ekošola kot način življenja, o čemer govorijo tudi uspešno izpeljani projekti in dejavnosti, za katera smo prejeli nagrade oziroma priznanja, med katerimi so : Po Kekčevih stopinjah do znanja (l. mesto),U4 Energy (posebno priznanje za osveščanje), Tekstilko (l. mesto), Šolska vrtilnica (l. mesto za ureditev vrta), Sejem Altermed (l. mesto za predstavitev naše šole kot ekošole, l. mesto za predstavitev zdravega prehranjevanja), 2. mesto za novoletno ustvarjanje z naravnimi materiali in drugo. V letošnjem letu sodelujemo v dveh mednarodnih projektih, že kar nekaj let pripravljamo ekoprojektni teden za naše učence, vsako leto aktivno pripravimo Tradicionalni slovenski zajtrk s spremljevalnimi dejavnostmi, zelo aktivni pa so učenci tudi pri projektu Shema šolskeea sadja, ločevanju odpadkov, zbiranju plastičnih pokrovčkov v humanitarni namen ter zbiralnih akcijah papirja.

SK Alpetour
partner

Smučarski klub Alpetour v sodelovanju z Občino Škofja Loka zadnjih 45 let organizira eno največjih mednarodnih tekmovanj za otroke v alpskem smučanju na svetu za POKAL LOKA. Tekmovanje Pokal Loka poteka vsako leto v februarja na smučišču Stari vrh nad Škofjo Loko oziroma v Kranjski Gori. Na tekmovanju Pokal Loka tekmujejo otroci od 12. do 15. leta starosti. Vsako leto tekmuje preko 250 otrok iz več kot 30 držav s celega sveta, ki jih spremlja preko 100 spremljevalcev. Eno temeljnih vodil in poslanstvo kluba je motiviranje in omogočanje mladim aktivno športno udejstvovanje.