Zaključeno usposabljanje za delo z osebami s posebnimi potrebami

26. aprila smo zaključili teoretični del usposabljanja za delo z mladimi s posebnimi potrebami. V zaključnem dnevu je Nataša Trampuš Šeruga predstavila pripravo in primere učenja smučanja oseb s posebnimi potrebami. V bogatem video prikazu so slušatelji spoznali zakonitosti dela v tem specifičnem in motorično zahtevnem športu ter dobili obilo dobrih izhodišč za delo in motivacijo za delo z OMDR tudi v drugih športih. Predstavljene so bile tudi metodike in izkušnje pri vodenju planinskega krožka.
S tem se je izobraževanje zaključilo, sledila pa je odprta razprava na predstavljene teme in osvežitev znanj s predstavljenih predavanj.
Slušatelje v naslednjih tednih čaka priprava za teoretični in praktični del izpita. Po uspešno opravljenih izpitih pa bodo prejeli certifikate o usposobljenosti za delo z osebami s posebnimi potrebami.

novice
Previous reading
Imel sem sanje…
Next reading
Metode in didaktika oseb z motnjami v duševnem razvoju