Metode in didaktika oseb z motnjami v duševnem razvoju

Za nami je tretji dan izobraževanja programa za usposabljanje za delo z mladimi s posebnimi potrebami na področju športa.
V uvodnem predavanju sta Tonka Klemenčič in Anja Kožuh predstavili metodiko in didaktiko oseb z motnjami v duševnem razvoju. Slušateljem je bil predstavljen celoten postopek od načrtovanja, predstavitve različnih učnih oblik, načinov ohranjanja pozornosti, učenje po korakih, specialnih učnih prijemov in pomen zgodnje obravnave.
V drugem delu je Tanja Tomšič predstavila različne načine komunikacije z osebami s posebnimi potrebami, v tretjem delu je Andreja Gorše predstavila evalvacijo napredka.

novice
Previous reading
Zaključeno usposabljanje za delo z osebami s posebnimi potrebami
Next reading
Drugi dan usposabljanja zaključen